Promoții

Rapoarte

Situatii financiare la situatia din 31.12.2021.

Raportul privind procedurile de prevenire a combaterii si spalarii banilor 2021

Raportul auditorului independent

Raportul anual al entitatii de interes public pe 2021

Raportul anual al conducerii 2021

Opinia actuarului in contextul auditului

Anexă nr.2 administrare specială

Anexă nr. 2 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare (11.04.2022)

Codul de Guvernanță Corporativă al CA Garanție SA  (ACTUALIZAT)

Cod de conduita 2022

Formularul nr.2 2022

Lista persoanelor cu funcții de răspundere 2022

Declarația intermediară sem II 2021

Raportul semestru I 2021

Formularul nr.2

Informația privind Beneficiarul efectiv

Raportul anual de interes public 2020

Situații financiare ale CA GARANTIE SA la 31 decembrie 2020 (30.04.2021)

Raport anual conducerii CA GARANTIE SA pentru anul 2020

Declarația intermediară SemestruI I al anului 2021

Declarația Intermediară a conducerii Companiei de asigurări „Garanție” S.A.

Raportul pentru semestrul I al anului 2020

Raportul Anual, Anexă nr. 4

Declarația de Guvernare Corporativă al C.A. „Garantie” S.A.

Raportul auditorului 31.12.2019

Situații financiare ale C.A. „Garantie” S.A. la situatia din 31 decembrie 2019

RAPORTUL ANUAL al ENTITĂȚII de INTERES PUBLIC C.A. „GARANTIE” S.A. pentru anul 2019

Raportul anual alconducerii C.A. „Garantie” S.A. pentru anul 2019

Raportul pentru semestrul I anul 2019 Compania de asigurari „Garantie” S.A.

Declaratie intermediara C.A. „GARANTIE” S.A.

Raport anual 2016 C.A. „Garantie” S.A.

Raport Audit 2016  C.A. „Garantie” S.A .

Raport simestrul I 2017 C.A. „Garantie” S.A.

Declarație intermediara a conducerii C.A. „Garantie” S.A. sim. I al anului 2018

Registrul agenţilor de asigurare şi al agenţilor bancassurance a C.A. „GARANȚIE” S.A. la data de 30 aprilie 2018

Declaraţiile intermediare ale conducerii C.A. „GARANȚIE” S.A. 14.11.2018

Registrul Agentilor de asigurare a C.A. „Garanție” S.A. la data de 14.12.2018

Declaratie intermediara a conducerii C.A. „Garanție” S.A.

Raport Actuar C.A. „Garanție” S.A. 2018 plasat 26.04.2019

Raport Anual C.A. „Garanție” S.A. 2018 plasat 26.04.2019

Raport Audit C.A. „Garanție” S.A. 2018 plasat 26.04.2019

Situatii Financiare ale C.A. „Garantie” S.A. la situatia din 31.12.2018