Asigurare Malpraxis

Asigurarea facultativă a răspunderii civile profesionale a cadrelor medicale și farmaceutice (Malpraxis)

Descriere succintă a produsului

Acoperă  prejudiciile materiale care sunt o consecinţă directă a actului de malpraxis medical săvârşit de cadrul medical, farmaceutic sau instituția medico-sanitară. Polița de asigurare acoperă toate prejudiciile, atât acele singulare, cât și cele multiple și succesive, care s-au produs ca urmare a actului de malpraxis medical.

Obiectul asigurării

Obiectul asigurării reprezintă interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de răspunderea, în baza legii, pentru prejudiciul cauzat neîntenționat terţelor persoane în rezultatul actului de malpraxis medical, comis în procesul activităţii sale profesionale în timpul valabilităţii contractului de asigurare.

Subiect al asigurării

Acest tip de poliță se adresează cadrelor medico-sanitare, medicilor, asistenților medicali, tehnicienilor dentari, infirmierilor, farmaciștilor și asistenților de farmacie, precum și biologilor și biochimiștilor ce activează în instituții medico-sanitare.

Riscuri de bază

Suma asigurătă

Suma pe care Asiguratul o declară la încheierea contractului de asigurare, pentru care el îşi asigură responsabilitatea sa profesională şi în limitele căreia Asigurătorul poartă răspunderea de asigurare.

Prima de asigurare

Tariful de asigurare variază în dependență de limita de răspundere, în conformitate cu Anexa nr.1.

Teritorialitate

Republica Moldova.

Franșiza

Nu se aplică.