Alte Asigurări

În baza licenței de activitate, la GARANȚIE pot fi perfectate următoarele asigurări: