Asigurare obiecte ind. periculoase

Descriere succintă a produsului

Oferă protecție în cazul vătămărilor corporale sau daunelor materiale, cât și prejudiciului provocat de poluare bruscă și accidentală, în rezultatul activității economice a Asiguratului la întreprinderea ce dispune de surse de pericol sporit, amplasate în locația acestuia aflate în proprietatea sa sau transmise acestuia pentru utilizare în baza contractelor prin care, în urmă comiterii prejudiciilor neintenționate răspunde civil, pe baza legii, față de persoanele terțe păgubite.

Obiectul asigurării

 Activitatea și exploatarea obiectelor industriale indicate în Nomenclatorul obiectelor industriale periculoase și al producțiilor, instalațiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiectul industrial periculos, în conformitate cu Anexa nr.1, la Legea nr. 116 din 18.05.2016.

Subiect al asigurării

Persoane juridice (agentul economic) care deține un obiect industrial înregistrat periculos

Riscuri de bază

Suma asigurată

Se stabilește individual, flexibil, în dependență de necesitățile fiecărui client.

Sublimite de răspundere (până la):

Franșiza

2%-3% standard din suma de asigurare.

La contractele cu limita de răspundere mai mare de 1 000 000 de lei, franșiza se stabilește individual, de comun cu Asiguratul.

Teritorialitate

Republica Moldova.