Asigurări Răspunderi Transport

Răspunderea pe care transportatorul o are pentru pagubele care pot fi produse mărfurilor – pierderea sau avarierea mărfii, în conformitate cu prevederile Convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (C.M.R.) semnată la Geneva pe data de 19 mai 1956, transportate fie intern sau internațional, pe automobile stipulate în contractul de asigurare.

Răspunderea Civilă a expeditorului pentru daunele cauzate proprietarului de marfă si ce țin de îndeplinirea obligațiunilor în baza contractelor de transportare și expediere a încărcăturilor.

Riscuri de bază/ ”Care riscuri sunt acoperite?”

Suma asigurătă/Limita de răspundere

Potrivit Convenției CMR, limita de răspundere oferită de cărăuș pentru pierderea mărfii se stabilește în funcție de valoarea acesteia, la locul și în momentul în care a fost primit de către transportator. Chiar dacă există un plafon maxim fixat de CMR, sunt societăți care oferă posibilitatea optării pentru o acoperire superioară.

Prima de asigurare/ ”Cât costă asigurarea?”

0,2%1,00% din limita de răspundere, fiind determinat de: teritoriul de acoperire, limita de răspundere, specificul încărcăturii, perioada de asigurare, etc.

Franșiza/Partea de răspundere a Asiguratului:

1% din limita de răspundere per caz

Avantajele asigurării: