Asigurare profesională (contabili autorizați, contabili experți)

Descriere succintă a produsului

Acoperă prejudiciul material cauzat terților persoane de către experți contabili, contabili autorizați.

Obiectul asigurării

Interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce țin de răspunderea sa civilă, stabilită în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova în vigoare, pentru prejudiciul material cauzat terților persoane în rezultatul desfășurări activității de contabilitate.

Subiect al asigurării

Persoanele fizice și persoanele juridice care  practică activitatea de contabilitate pe teritoriul Republicii Moldova.

Riscuri de bază

Daune cauzate clientului prin prestarea serviciilor contabile:

Amenzi, penalități, prejudiciul aduse clienților din culpa Asiguratului în rezultatul erorilor neintenționate ale Asiguratului legate de desfășurarea activității profesionale.

Suma asigurată

Suma pe care Asiguratul o declară la încheierea contractului de asigurare, pentru care el îşi asigură responsabilitatea sa profesională şi în limitele căreia Asigurătorul poartă răspunderea de asigurare.

Prima de asigurare

De la 0,5%-3% din limita de răspundere pe contract.

Teritorialitate

Republica Moldova.