RCA

Accidente

Notificarea unor daune pentru asigurarile de accidente se va efectua imediat ce este fizic posibil. Recomandăm însă ca avizarea daunelor sa nu fie efectuată mai tarziu de data de… de zile de la data producerii evenimentului, întrucât acestea nu vor mai putea fi luate în considerare. 

Pașii de urmat:

1. Anunțarea daunei la GARANȚIE

Anunțarea daunei se poate efectua fie în scris (fax/e-mail), sau telefonic, după caz. Poți trimite notificarea în scris la numărul de fax: 00 373 22 85 13 22,  sau poți notifica telefonic la numărul (00 373 22) 85 13 19 de luni pâna vineri în intervalul orar 09:00-18:00.

2. Trimiterea documentelor

Verifică lista de documente necesare și în funcție de categoria în care se încadrează dauna, pregătește dosarul complet.
Depunerea documentelor se poate face direct la sediul GARANȚIE (Chișinău, str. Alexei Mateevici 75, of. 17), prin poștă, sau curier.

La constatarea daunei aveți nevoie de următoarele documente:

În funcție de tipul evenimentului, sunt necesare documente suplimentare:

Pentru deces:  Certificatul de deces – în copie;  Act constatator al decesului – în copie; Certificat de moștenitor

Pentru deces din accident rutier: copia procesului verbal întocmit de organele competente (Poliție) sau avizul de la Poliție din care să rezulte: data evenimentului, cauza producerii evenimentului, vinovați de producerea evenimentului, persoane vătămate și/sau decedate, alcoolemia asiguratului;

Pentru deces din accident de muncă: copia procesului verbal de accident de muncă; buletin toxicologic (alcoolemia) asiguratului;

Invaliditate Permanentă (totală sau partială): Certificatul medical care atesta invaliditatea – in copie; decizie de invaliditate permanentă eliberată de instituții abilitate (CNAS), daca este cazul – în copie; bilete de ieșire din spital, dacă a fost cazul – în original sau in copie; certificate de concedii medicale, dacă a fost cazul – în copie.

Atentie!

GARANȚIEi iși rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cazul în care acestea vor fi necesare pentru soluționarea dosarului. În cazul polițelor de grup se va solicita o adresă/notă din partea firmei din care să rezulte: data angajării, funcția pe care era angajată persoana în cauză, faptul că la data evenimentului era angajatul firmei sau copia cărții de muncă.

Important! Pentru asigurări încheiate de către angajator, solicitările se vor efectua direct către reprezentanții companiei responsabili de aceste polițe de asigurare.