Moldovian insurance market shows signs of revival and inspires much more optimism than ever

Companiile de asigurări din R. Moldova au încasat în anul 2015 prime de asigurare în volum de 1,228 mlrd de lei, în creştere cu 2,1% faţă de anul 2014. În acelaşi timp, volumul despăgubirilor achitate de asigurători a scăzut cu 25% şi a însumat 386,5 mln de lei, conform datelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF). Însă, în monedă europeană, subscrierile companiilor au însumat 58,78 mln de euro, fiind în scădere cu 9%, ca urmare a deprecierii monedei naţionale faţa de euro. În perioada analizată, pe segmentul asigurărilor şi-au desfăşurat activitatea 15 companii, printre care şi Compania de Asigurări “Garanţie” S.A.

Asigurările auto au continuat să crească

Directorul Direcţiei generale supraveghere asigurări în cadrul CNPF, Svetlana Lupaşcu, a precizat că asigurările generale au cumulat 93% din totalul pieţei de asigurări, iar 7% au revenit asigurărilor de viaţă. În acelaşi timp, în perioada analizată, asigurările auto au continuat să predomine în portofoliul companiilor de asigurări, înregistrând o creştere până la nivelul de 62,4%, dintre care 22,1% au revenit asigurărilor de Carte Verde, 20,4% – asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA) şi 19,6% – asigurărilor CASCO.

În portofoliul Companiei de Asigurări “Garanţie” S.A., Asigurările de bunuri au constituit – 22,6%, Auto-CASCO – 20,7%, RCA – 19,6%, Agricole – 18,2%, Răspunderea faţă de terţi – 7,9%, Accidente şi Sănătate – 4,5%.

Aşteptări optimiste pentru anul în curs

Potrivit experţilor în anul 2016 se aşteaptă la creşteri pe segmentul de asigurări obligatorii, inclusiv prima de baza, ca urmare a noii metodologii de calculare a tarifelor pentru primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2016. Rezultatele pentru primul trimestru deja atestă o creştere cu aproape 30% pe aceste segmente, deşi numărul de contracte se menţine la acelaşi nivel.

Aceeaşi sursă a afirmat că indicatorii economico-financiari raportaţi de companii pentru anul 2015 indică faptul că toate socie­tăţile de asigurare sunt solvabile.

Indicatorii de solvabilitate a C.A. “Garanţie” S.A. reprezintă – 133,6%, iar coeficientul de lichiditate reprezintă – 1,33%.

Totodată, autoritatea de supraveghere urmează să efectueze o analiză detaliată a tuturor activelor raportate de companii pentru a se documenta cu evaluările reale şi a constata că pe acestea nu au fost supuse interdicţii sau sechestre şi că asigurătorii sunt liberi să-şi onoreze angajamentele pe contractele de asigurare, a subliniat Svetlana Lupaşcu.

De menţionat că, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor operate la Legea cu privire la asigurări, au fost fortificate instrumentele de supraveghere ale autorităţii de reglementare. Astfel, CNPF va avea mai multe pârghii de supraveghere, inclusiv dreptul de a aplica măsuri mai loiale, cât şi acţiuni mai aspre, cum ar fi remedierea financiară, administrarea specială, în cazul companiilor care înregistrează în activitatea sa indicatori financiari sub limitele stabilite de legislaţie sau nu îşi onorează pe deplin obligaţiile pe contractele de asigurare.

Adaptat după Capital market.md.

20
May.
2016